ИНВЕСТИТОР

Мавели АД е компанията, която прави възможно създаването на комплекс Магнолия. Тя е българско инвестиционно дружество с 15 години опит в изграждането и реализацията на висококачествени жилищни сгради и комплекси от затворен тип, търговски центрове, хотели и бизнес сгради. 

Специализирана е в подбора, придобиването, планирането, продажбите, управлението на имоти и последващата им поддръжката им. 

Следва най-високи стандарти за качество и внедрява новаторски подходи в изпълнението на инвестиционни проекти. Посветена е на създаването на устойчиви и иновативни проекти. Фокустът ѝ винаги покрива няколко стратегически направления: отговорността към околната среда, осигуряването на хармония в архитектурата и гарантирането на максимален комфорт за собствениците на имоти.

Научи повече

ПРОЕКТАНТ

Проектантско бюро PROARH, създадено от арх.Петър Диков, е едно от най-видните в съвременната българската архитектура. В портфолиото си то има създадени над 250 архитектурни проекта. Проектант е на редица знакови за София и региона сгради. През годините е отличено с множество награди, както за сгради с обществено предназначение, така и за жилищни такива. Някои от знаковите проекти на PROARH, които привличат внимание и възхищение, са офис сграда „Експо 2000“, Парадайс Център, Хотелски комплекс RIU Pravets Resort и много други. 

Да правиш архитектура означава да променяш света“ – това е кредото на сплотения и млад екип на PROARH. Всеки ден то обединяма, вдъхновява и мотивира талантливите, сърцати архитекти. 

Силно отговорни към заобикалящата ни среда, от PROARH много стриктно, критично и внимателно подхождат към всеки проект, както по отношение облика и функционалността на самите сгради, така и по отношение на градоустройствените решения. Това, което ги отличава е индивидуалния им подход и отговорността им – еднакво силни към големите обществено значими сгради и малките частни проекти, които са им възложени.

Научи повече

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Хидрострой АД е един от лидерите в строителния бранш в България, който е на пазара повече от 55г. Компанията е специализирана в проектирането, изпълнението, поддържката, реконструкцията и строително-ремонтните дейности на сгради от тип „високо строителство“ с жилищно, обществено и промишлено предназначение.  Има широко развита дейност и в направленията: прилежаща сградна инфраструктура и транспортната инфраструктура. 

Дружеството се развива и конкурира успешно, отстоявайки своите пазарни позиции, благодарение на своите ценности: целеустременост, коректност и безкомпромисен професионализъм. Хидрострой неизменно следва най-високите и съвременни стандарти на изпълнение в бранша и непрекъснато влага в продължаващата квалификация на персонала. 

Хидрострой неизменно покрива европейските стандарти за качество и за опазване на околната среда, което допълнително допринася за авторитета, с който се ползва сред останалите представители в строителния бранш. Член е на „Българската Строителна Камара” и „Българската Браншова Камара Пътища. 

Научи повече